பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Wednesday, September 23, 2020

பெண்கள் வேலைக்குச்செல்லலாமா?

பெண்களுக்கான

நபிவழி சட்டங்கள்

பெண்கள் வேலைக்குச்செல்லலாமா?

பெண்கள் வேலைக்காக வெளியே செல்லும் போது அன்னிய ஆண்களுடன் தனித்திருக்க வேண்டிய நிலையும் அவர்களுடன் பழக வேண்டிய நிலையும் ஏற்படுகிறது. இதை இஸ்லாம் தடுத்திருக்கிறது. 

ஆண்களால் பெண்கள் அதிகமாக ஏமாற்றப்பட்டு வருகிறார்கள் என்பதை கண்கூடாக பார்க்கிறோம்.

யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் தனியாக ஒரிடத்திற்குச் செல்லும்போது அவளது கற்புக்கு பாதுகாப்பற்றுப் போய்விடுகிறது. இதையெல்லாம் கவனித்தில்வைத்துப் பார்க்கும் போதுவெளியிடங்களுக்கு வேலைக்குச்செல்லாமல் இருப்பதே சிறந்ததுஎன்று தெரிகிறது. 

    தான் வேலைக்குச்செல்லக்கூடிய இடம் மார்க்கத்தின்வரம்புகளை மீறுவதற்கானசூழ்நிலைகள் அற்ற இடமாகவும்தன் கற்புக்கு பாதுகாப்பானஇடமாகவும் இருந்தால் மேலும்அவ்வாறு வேலைக்குச் செல்வதுமிக அவசியமானதாகவும்இருந்தால் வேலைக்குச்செல்வதில் தவறில்லை. 

    பெண்கள் வெளியில் செல்லாமல் வீடுகளிலே இருந்து வேலை செய்து சம்பாரிப்பதில் தவறில்லை. இது தான் அவர்களுக்கு சிறந்ததாகவும் உள்ளது. 

மேலதிகமான விபரங்களை அறிய பெண்கள் வெளியில்செல்லலாமா என்ற தலைப்பின்கீழ் சொல்லப்பட்ட செய்திகளைபடித்துத் தெரிந்து கொள்க.

ஏகத்துவம்.

No comments:

Post a Comment