பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Tuesday, August 12, 2014

இணை கற்பிக்கும் இமாமைப் பின்பற்றுதல - VIDEOS(All Links)

VIDEOS ..............

1) இணை கற்பிக்கும் இமாமைப் பின்பற்றுதல - VIDEO 

Go to the Following Link :  (5 Parts )
http://www.onlinepj.com/kelvi-pathil-wmv-mp3-3gp/inai_karpikum_imam/#.U-nwPOOSxds


2) மவ்லித் ஓதும் இமாம் இணைகற்பிப்பவர் ஆவாரா - VIDEO 

Go to the Following Link :

http://www.onlinepj.com/kelvi-pathil-wmv-mp3-3gp/mavlid_othum_imama/#.U-nwLuOSxds


3)  தொழக்கூடாத பள்ளிவாசல்கள் உண்டா ?
Go to the Following Link :4) தனிப்பள்ளி தேவையா?
Go to the Following Link :


5) தொழக்கூடாத பள்ளி எது?
Go to the Following Link :


6)  தொழக் கூடாத பள்ளி உண்டா?
Go to the Following Link :
No comments:

Post a Comment