பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Tuesday, December 12, 2017

வீட்டின்முன்_அல்லது_வீட்டின்_உள்ளே_அல்லாஹு_அக்பர்_என்றோ

வீட்டின்முன்_அல்லது_வீட்டின்_உள்ளே_அல்லாஹு_அக்பர்_என்றோ?#அல்லது_லாஇலாஹ_இல்லல்லாஹ்_முஹம்மதுர்_ரஸுலுல்லாஹ்_என்று_எழுதலாமா?
#பிரேம்_போட்டு_தொங்க_விடலாமா?#விளக்கம்_தேவை?

#பதில் :

அல்லாஹு அக்பர் (அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன்) லாயிலாஹ இல்லல்லாஹு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி (அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு இறைவன் இல்லை. முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதராக இருக்கின்றார்கள்) ஆகிய வாசகங்களை வீட்டில் தொங்கவிடுவது தவறல்ல. வீட்டுக்கு வருபவர்கள் இதைப் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வாறு செய்தால் இதை மார்க்கம் தடை செய்யவில்லை.

இதுபோன்ற வாசகங்களை கூறினால் வீட்டுக்கு பரகத் வரும். பேய் பிசாசு வராது என்ற நம்பிக்கையில் இவ்வாறு செய்வது கூடாது

No comments:

Post a Comment