பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Wednesday, January 31, 2018

தொழுவதற்கு_தடை_செய்யப்பட்ட_3_நேரங்களில்_ஹரம்_ஷரீஃபில்_தொழுவதற்க

#ஹஜ்_உம்ரா

#தொழுவதற்கு_தடை_செய்யப்பட்ட_3_நேரங்களில்_ஹரம்_ஷரீஃபில்_தொழுவதற்கு_தடை_இல்லை_என்பது_சரியா? #மஸ்ஜிதுந்_நபவியில்_தொழுவதற்கும்_அந்த_விதிவிலக்கு_உண்டா?

#பதில்

அப்து மனாஃபின் சந்ததியினரே! இந்த ஆலயத்தில் தவாஃப் செய்யும் எவரையும் தடுக்காதீர்கள். இரவு பகல் எந்த நேரமும் தொழக் கூடிய எவரையும் தடுக்காதீர்கள் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஜுபைர் பின் முத்இம் (ரலி)

நூற்கள்: திர்மிதி 795, அபூதாவூத் 1618, நஸயீ 2875

தொழுவதற்குத் தடை செய்யப்பட்ட நேரங்களிலிருந்து மஸ்ஜிதுல் ஹராமுக்கு மட்டும் இந்த ஹதீஸ் விதிவிலக்கு அளிக்கின்றது. அங்கு எந்த நேரத்திலும் தொழுவதற்கு அனுமதியுள்ளது. இந்த விதிவிலக்கு மஸ்ஜிதுந்நபவீக்குப் பொருந்தாது.

No comments:

Post a Comment