பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Thursday, July 18, 2019

ஜும்மா முபாரக்

*🌹மறு பதிவு🌹*

*👉👉👉ஜும்மா நினைவுட்டள்👈👈👈*

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

*ஏன் " ஜும்மா முபாரக் " எனக் கூறக்கூடாது?*

*வெள்ளிக்கிழமைகளில் "ஜும்மா முபாரக் " என்ற ஒரு வாசகத்தை நம்மில் சிலர் ஒருவருக்கு ஒருவர் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள்.*

*பெரும்பாலானவர்கள் இந்த வார்த்தை மார்க்கத்தில் உள்ளதாக நினைத்துக் கொண்டுதான் சொல்கினறார்கள்.*

*உண்மையில்*
*வெள்ளிக்கிழமையில்* *‘ஜும்மா முபாரக்”*
*என்ற வாசகத்தை* *சொல்வதற்கு குர்ஆனிலோ,*
*ஆதாரப்பூர்வமான*
*ஹதீஸ்களிலோ எவ்வித ஆதாரமும்*
*கிடையாது.*

*மார்க்கத்தில் எந்தவொரு செயலையாவது நாம் செய்தால் அதற்கு நபியவர்களின் வழிகாட்டுதல் (சுன்னா)  இருக்க வேண்டும்.*

*அப்படியில்லாத பட்சத்தில் அது மார்க்கமாக அங்கீகரிக்கப்படாது.*

*இதோ :- அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் எச்சரிக்கையை பாருங்கள் :*
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

*இம்மார்க்கத்தில்  இல்லாத ஒன்றையாரேனும் உருவாக்கினால் அது ரத்துசெய்யப்படும்.(புகாரி # 2697)*

*என் கட்டளை இன்றி யார் செய்யும் எந்த செயலும் ( அமலும்) நிராகரிக்கப்படும்!( முஸ்லிம் # 3243 )*

*யார் பிறமத கலாச்சாரத்திற்கு ஒப்ப நடக்கிறார்களோbஅவர்கள் அந்த மதத்தை சேர்ந்தவரே!( அஹ்மது # 4868)*

*A.செய்திகளில் மிகவும் உண்மையானது அல்லாஹ்வின் வேதம் ஆகும்!*
*B.நடைமுறையில் மிகவும் சிறந்தது நபிகளாரின் " சுன்னா " ஆகும்!*
*C.காரியங்களில் மிகவும் தீயது மார்க்கம் என்ற பெயரால் புதிதாக உருவானவைகள் ஆகும்!*
*D.புதிதாக உருவானவைகள் அனைத்தும் " பித்அத்கள் " ஆகும்!*
*E.ஒவ்வொரு " பித்அத் "தும் வழிகேடாகும்!*
*F.ஒவ்வொரு வழிகேடும் நரகத்தில் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும்!*
*நஸயீ # 1560*
*ஜாபிர் ரலி.*

*ஆக மார்க்கத்தில் இல்லாத எந்தவொரு  செயலை யார் செய்தாலும் அது மார்க்கமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது!*

*"ஜும்மா முபாரக்" என்ற ஒரு வார்த்தையை வெள்ளிக்கிழமையில் சொல்வது மார்க்கத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட "பித்அத்" ஆகும்.*

*இதற்கு நன்மையையும், கிடைக்காது, மாறாக "பித்அத்" ஐ உருவாக்கிய குற்றம் கிடைத்து விடும் .*

*அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாப்பானாக!*

*குர்ஆன் சொல்படி வாழ்வோம்!*
*கோமான்நபி வழி நடப்போம்!!*

*தொகுப்பு :*
*இஸ்லாமிய மகளிர் தாவா குழு*

🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋🕋
📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

No comments:

Post a Comment