பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Thursday, May 18, 2023

பள்ளிவாசலுக்கென வசூல் செய்துவிட்டு பள்ளிவாசல் இடத்தின் ஒரு பகுதியில் அலுவலகம் அமைப்பது சரியா?

 பள்ளிவாசலுக்கென வசூல் செய்துவிட்டு பள்ளிவாசல் இடத்தின் ஒரு பகுதியில் அலுவலகம் அமைப்பது சரியா?

எந்த நோகத்திற்காக வசூலிக்கப்படுகிறதோ அதே நோக்கத்திற்குதான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.

பள்ளிவாசலுக்காக வசூல் செய்ய பணத்தில் பள்ளிவாலும் கட்டி அந்த பணத்தில் அலுவலகம் கட்டினால் அந்த அலுவலகம் எந்த நோக்கத்திற்காக கட்டப்படுகிறது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு கூடும். கூடாது என்று கூறமுடியும்.

பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்திற்காக அந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டால் அது தவறாகாது. ஏனெனில் பள்ளிவாசலின் செயல்படுத்துவற்குரிய ஒரு பணிகளில் ஒன்றாக அமைந்து விடுகிறது.

அது போன்று வாடகைக்காக கட்டப்பட்டு அதன் வருமானம் பள்ளிவாசலுக்கு செல்லுமானால் அதுவும் தவறாகாது.

இவற்றைத் தவிர்த்து பள்ளிவாசலுக்கு எந்த தொடர்பு இல்லாத மார்க்கப்பணிகளும் தொடர்பில்லாத ஒரு கட்டடத்தை கட்டினால் அது கூடாது.

பள்ளிவாசல் அது தொடர்பான பணிகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கு பயன்படுத்துவது தவறாகாது.

பள்ளிவாசல் என்று வசூல் செய்து உளூச் செய்வதற்குரிய கட்டடம், கழிவறை, இமாம் தங்கும் அறை, பள்ளிப் பொருட்கள் வைக்கும் அறை இவைகள் போன்றவற்றை எப்படி சரி என்றும் நாம் சொல்வோமோ அது போன்றே பள்ளிவாசல் அது தொடர்பான விசயங்களுக்காக கட்டடம் கட்டுவது தவறாகாது.

No comments:

Post a Comment