பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Thursday, May 18, 2023

சாதாரண வணக்கமான ஜும்ஆ தொழுகை குறித்து விளம்பரம் செய்வது சரியான செயலா?

 

? எஸ்.பி. பட்டிணம் பள்ளிவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் ஜும்ஆ உரை நிகழ்த்துவது குறித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டன. லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து ஹஜ்ஜுக்குச் செல்லும் போது அதை விளம்பரப்படுத்தினால் நன்மை கிடைக்காது; பெருமையடிப்பதற்காக நரகம் தான் கிடைக்கும் என்பது நமது நிலைபாடு. அதை விடச் சாதாரண வணக்கமான ஜும்ஆ தொழுகை குறித்து விளம்பரம் செய்வது சரியான செயலா? விளக்கவும்.

ஏ. நிஸார் அஹ்மது, மங்கலம்பேட்டை

குறிப்பிட்ட பள்ளிவாசலில் குர்ஆன், ஹதீஸ் அடிப்படையில் ஜும்ஆ நடைபெறப் போகின்றது; அந்த ஜும்ஆவில் உரை நிகழ்த்தப்படுவது குறித்து மக்களுக்கு அறிவிப்பதற்காகப் போஸ்டர் ஒட்டப்படுகின்றது. இதில் விளம்பர நோக்கமோ, பெருமையடிப்பதோ என்ன இருக்கின்றது? பிரச்சார நோக்கத்திற்காகச் செய்யப்படும் எந்த விளம்பரமும் பெருமையடிப்பதாகாது. அப்படிப் பார்த்தால் மார்க்கப் பிரச்சாரம் எதற்காகவும் விளம்பரம் செய்யக்கூடாது; போஸ்டர் ஒட்டக் கூடாது என்று கூற வேண்டி வரும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சாரகர் ஜும்ஆ உரையாற்றுகின்றார் என்றோ, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தப்படுகின்றது என்றோ மக்களுக்கு அறிவிப்பதன் மூலம் அந்த ஜும்ஆவில் நிகழ்த்தப்படும் பிரச்சாரம் அதிகமான மக்களைச் சென்றடையும் என்றால் அந்த அறிவிப்பும் ஒரு வகையில் அழைப்புப் பணி தான். அழைப்புப் பணியைப் பொறுத்த வரை மார்க்கத்தில் பொதுவான அனுமதி உள்ளது.

ஹஜ்ஜுக்குச் செல்பவர் தனது ஹஜ்ஜை விளம்பரம் செய்வதை இதனுடன் ஒப்பிடவே முடியாது. நான் இன்று ஜும்ஆ தொழப் போகிறேன் யாரேனும் விளம்பரம் செய்தால் இவ்வாறு ஒப்பிடுவதில் ஓர் அர்த்தமிருக்கும். ஏனெனில் அது முகஸ்துதி. பிறர் நம்மைப் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காகச் செய்யப்படும் வணக்கம் தான் முகஸ்துதியாகும்.

ஜும்ஆ பிரச்சாரத்தைப் பொறுத்த வரை அப்படி யாரும் விளம்பரம் செய்வதில்லை. இந்த அழைப்பாளர் பிரச்சாரம் செய்கிறார்; அதைக் கேட்டுப் பயன் பெறுங்கள் என்று கூறுகிறோம். இது முகஸ்துதி அல்ல; அறிவிப்பு தான். இவ்வாறு அறிவிப்பதில் வணக்கத்தை விளம்பரப்படுத்துவதோ, பெருமையடிப்பதோ இல்லை. இந்த வித்தியாசத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment