பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Thursday, May 18, 2023

குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான பெயர் வைக்க வேண்டும்?

 

குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான பெயர் வைக்க வேண்டும்?

ஷாக்கிரா ஹாஷிம்

பொதுவாக எல்லா விஷயங்களையும் சிறப்பாகச் செய்ய வேண்டும் என்று மார்க்கம் கற்றுத் தந்துள்ளது. இதனடிப்படையில் குழந்தைகளுக்கு அழகிய பெயர்களைச் சூட்ட வேண்டும்.

நிச்சயமாக அல்லாஹ் அழகானவன். அவன் அழகையே விரும்புகிறான்.

அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் பின் மஸஊத் (ரலி)

நூல்: முஸ்லிம் 131

உங்களுடைய பெயர்களில் அல்லாஹ்வுக்கு மிக விருப்பமானது அப்துல்லாஹ் மற்றும் அப்துர் ரஹ்மான் ஆகும் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: இப்னு உமர் (ரலி)

நூல்: முஸ்லிம் 3975

எனவே நல்ல பொருள் கொண்ட பெயர்களை குழந்தைகளுக்குச் சூட்ட வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment