பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Friday, July 30, 2010

மனித உடலில் 360 எலும்புகள் இணையப் பெற்றுள்ளன??

? மனித உடலில் 360 எலும்புகள் இணையப் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வோர் இணைப்புக்கும் தினமும் தர்மம் செய்வது மனிதனுக்கு அவசியமாகும் என்று நபிகள் நாயகம் கூறியதாக ஒரு நாளிதழில் வெளியானது. இது ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸா?


இந்த ஹதீஸ் ஆதாரப்பூர்வமானது தான். முஸ்னத் அஹ்மத் என்ற நூலில் இது இடம் பெற்றுள்ளது.

மனிதனுடைய உடலில் 360 மூட்டுக்கள் (எலும்பு இணைப்புக்கள்) உள்ளன. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மூட்டுக்காகவும் தர்மம் செய்ய வேண்டும் என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள். உடனே நபித்தோழர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதரே! இது யாருக்குச் சாத்தியமாகும்? என்று கேட்டனர். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், பள்ளிவாசலில் எச்சிலைக் கண்டால் அதை மூடி விடுவதும், பாதையில் கிடக்கும் (கல், முள் போன்ற) பொருளை அகற்றுவதும் (தர்மம்) ஆகும். இது உனக்கு முடியவில்லை என்றால், லுஹா தொழுகையின் இரண்டு ரக்அத்துக்கள் உனக்குப் போதுமானது என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: புரைதா (ரலி)
நூல்: அஹ்மத் 21959

--> Q/A Ehathuvam Magazine Aug 2009

No comments:

Post a Comment