பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Friday, July 30, 2010

பெண் உறுப்பினர்களை அழைப்பதில்லை. இது ஏன்?

? நான் தமிழ்நாடு தவ்ஹீது ஜமாஅத்தில் உறுப்பினராக உள்ளேன். உறுப்பினர் அட்டையும் வைத்துள்ளேன். ஆனால் தமிழ்நாடு தவ்ஹீது ஜமாஅத்தின் பொதுக்குழுக் கூட்டங்களில் என்னைப் போன்ற பெண் உறுப்பினர்களை அழைப்பதில்லை. இது ஏன்?


தமிழ்நாடு தவ்ஹீது ஜமாஅத்தின் மாநிலப் பொதுக்குழுக் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர் கிளை நிர்வாகியாக இருக்க வேண்டும். உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பொதுக்குழுவில் கலந்து கொள்ள முடியாது. நமது ஜமாஅத்தின் கிளை நிர்வாகத்தில் பெண்களுக்குப் பொறுப்பு வழங்கப்படுவதில்லை என்பதால் அவர்கள் மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களாக இல்லை.

சிலரை விட மற்றும் சிலரை அல்லாஹ் சிறப்பித்திருப்பதாலும், ஆண்கள் தமது பொருட்களைச் செலவிடுகிறார்கள் என்பதாலும் ஆண்கள், பெண்களை நிர்வாகம் செய்பவர்கள்.

அல்குர்ஆன் 4:34

ஆண்களே பெண்களை நிர்வகிப்பவர்கள் என்று திருக்குர்ஆன் கூறுகின்றது. எனவே தமிழ்நாடு தவ்ஹீது ஜமாஅத் நிர்வாகத்தில் பெண்கள் இடம் பெறுவதில்லை.

--> Q/A Ehathuvam Magazine Jun 2009

No comments:

Post a Comment