பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Friday, July 30, 2010

ஆண்கள் தங்கம் அணியக் கூடாது ..??

? ஆண்கள் தங்கம் அணியக் கூடாது என்று திருக்குர்ஆனில் நேரடியாகத் தடை உள்ளதா?


திருக்குர்ஆனில் நேரடியாகக் கூறப்படவில்லை. எனினும் நபிமொழித் தொகுப்புகளில் இடம் பெற்றுள்ளது. ஒன்றை அனுமதிக்கவும், தடுக்கவும் அல்லாஹ்வுக்கே அதிகாரம் உண்டு. அல்லாஹ் அனுமதித்ததைத் தடை செய்யவோ, அல்லாஹ் தடை செய்ததை அனுமதிக்கவோ யாருக்கும் அதிகாரம் இல்லை. என்றாலும் நபி (ஸல்) அவர்கள் எந்தப் பொருளைத் தடை செய்தாலும் அதுவும் அல்லாஹ் செய்த தடையைப் போன்றதே!

ஏனெனில் அவர்கள் சுயமாக எதையும் தடை செய்வதில்லை. இறைவனின் கட்டளைப்படியே செய்வார்கள். மேலும் திருமறைக் குர்ஆனில் இல்லாத பல பொருட்களை நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை செய்வார்கள் என்று திருக்குர்ஆனிலேயே கூறப்பட்டுள்ளது.

எழுதப் படிக்கத் தெரியாத இத்தூதரை, இந்த நபியை (முஹம்மதை) அவர்கள் பின்பற்றுகின்றனர். தங்களிடம் உள்ள தவ்ராத்திலும், இஞ்சீலிலும் இவரைப் பற்றி எழுதப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் காண்கின்றனர். இவர், நன்மையை அவர்களுக்கு ஏவுகிறார். தீமையை விட்டும் அவர்களைத் தடுக்கிறார். தூய்மையானவற்றை அவர்களுக்கு அனுமதிக்கிறார். தூய்மையற்றவைகளை அவர்களுக்கு அவர் தடை செய்கிறார். அவர்களுடைய சுமையையும், அவர்கள் மீது (பிணைக்கப்பட்டு) இருந்த விலங்குகளையும் அவர் அப்புறப் படுத்துகிறார். இவரை நம்பி, இவரைக் கண்ணியப்படுத்தி, இவருக்கு உதவியும் செய்து, இவருடன் அருளப்பட்ட ஒளியையும் பின்பற்றுவோரே வெற்றி பெற்றோர்.

அல்குர்ஆன் 7:157

இத்தூதருக்கு (முஹம்மதுக்கு) கட்டுப்பட்டவர் அல்லாஹ்வுக்குக் கட்டுப்பட்டார்

அல்குர்ஆன் 4:80

--> Q/A Dheengula Penmani Jan 2008

No comments:

Post a Comment